• de_DE
  • en_US

Presentation: BDB e.V. – Abbruch im Bestand, 14. November 2018, Oberhausen

BDB e.V. M. Rost

Presentation: Abbruch im Bestand (Dipl.-Ing. Markus Rost)

Das Vortrags-Honorar wurde an den Verein “chance for growth” gespendet.