• de_DE
  • en_US

Promotion Nikolai Weber

PhD-Certificate

Nikolai Weber  hat an der RWTH Aachen  das Promotionsverfahren mit dem Grad Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) abgeschlossen.

 

Thema der Dissertation:

“The XFEM for Hydraulic Fracture Mechanics”